Type-C to 4K HDMI+2*USB3.0+GigabitLAN+SD+2*PD alum